Obiectivul principal al proiectului Școală românească „Nicolae Iorga” din Castellon este realizarea unui spațiu educațional pentru copii români din Castellon, spațiu în care se dorește păstrarea intactă a spiritului, originilor și valorilor românești, un loc în care copiii români  își regăsească identitatea și  se simtă mai aproape unii de ceilalți prin activitățile dezvoltate de Școală românească de weekend.

 

Proiectul dorește  continue seria de activități dedicate copiilor români cu profesori atestați, obiectivul vizând predarea orelor opționale de limbacultură și civilizație românească elevilor români înscriși în unități de învățământ din zonaîn concordanță cu Hotărârea nr. 454 din 21 aprilie 2008, pentru aprobarea Proiectului MInisterului EducațieiCercetării și Tineretului privind predadrea cursului de Limbacultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene.

 

Obiectivul specific este realizarea cursului de Limba și literatură română, Istoria și Geografia României și ateliere de ArtăCultură și Tradiții.